Narayana


Uitgever PremaGuru


BOEKEN  ***  HARMONIST  ***  LEZINGEN
PARAMPARA  ***  NIEUWSBRIEF  ***  SITEMAPGEWIJD AAN DE LITERAIRE NALATENSCHAP VAN
Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana  Gosvami  Maharaja
Sri  Gaudiya  Vaisnava  Sampradaya   -   Gaudiya  Vedanta  Samiti
Ontmoeting is hoger dan scheiding

21 januari 2022

Narayana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Srila Prabhupada Bhaktivedanta Svami Maharaja heeft alleen voor beginnelingen gezegd, dat men het gevoel van afgescheidenheid moet aannemen. We zijn Krsna sinds het begin der tijden vergeten. Dus een sadhaka-bhakta moet altijd treuren, huilen en afgescheidenheid in zijn bhajana voelen. Hij moet huilen zoals Sri Caitanya Mahaprabhu, zoals Srila Narottama dasa Thakura, en zoals Srila Bhaktivinoda Thakura. Beginners moeten weten, dat we Krsna zijn vergeten en dat we sinds onheuglijke tijden van Hem afgescheiden zijn geweest en dat hun bhajana daarom doordrenkt moet zijn van gevoelens van afgescheidenheid..." Lees verder... of ga naar Index Bhakti Lezingen


Zuiveren van het hart

18 januari 2022

Narayana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"We hebben ruci reeds besproken. Na ruci komt asakti. Dit is bijna het vijfde stadium van het vers "ceto-darpana-marjanam". Het eerste stadium van het vers is "ceto-darpana-marjanam - het zuiveren van de spiegel van het hart". Wanneer is ons hart helder?"

Lees verder... of ga naar Index Bhakti Lezingen

Wat is de Gaudiya Sampradaya?

15 januari 2022

Narayana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Satyarupa dasi: Kunt u me iets vertellen over de ontwikkeling van de Gaudiya Matha, misschien vanaf de tijd, dat u intrad? En kunt u uitleggen, hoe en waarom de vertakking in verschillende mathas is ontstaan?

Srila Narayana Gosvami Maharaja: Ik zal jou alles vertellen, om te beginnen de oorsprong van de Gaudiya Matha..."

Lees verder... of ga naar Index Bhakti Lezingen

Herinneringen in afgescheidenheid

14 jan 2022

Vamana door Śrī Śrīmad Bhakti Vijāna Bhāratī Gosvāmī Mahārāja

"Bewaar sterk enthousiasme en verdraagzaamheid in jouw hart. Als je de glimlach op het gezicht van śrī gurudeva en de Vaiṣṇavas in jouw hoofd houdt en denkt aan hun instructies en lessen, zal je te allen tijde en onder alle omstandigheden rust in jouw geest vinden..."

Lees verder... of ga naar Index Rays of The Harmonist

Is Srila Jiva Gosvami anders?

08 januari 2022

Narayana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Jiva Gosvami wilde ook zeggen, dat de svarupa van de jiva zich in het geconditioneerde leven van de jiva in een ongemanifesteerde of zaadvorm bevindt, aangezien de svarupa van de jiva alles in zaadvorm in zich draagt (zoals een zaad van een boom de hele boom in zich draagt). Daarom is de planeet, waarop we leven, Vaikuntha, Vrndavana, enzovoort, ook in de ziel aanwezig. Op die manier kan de parsada, het spirituele lichaam van de jiva, dat zich op dit moment in een latente staat bevindt, ook worden verklaard..."

Lees verder... of ga naar Index Bhakti Lezingen

Wanneer deemoed bestendig wordt

02 jan 2022

BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Prema en onvervalste nederigheid zijn synoniem. Ze zijn wederzijds complementair. Voor zover mogelijk moet je met respectievelijk lichaam, spraak en verstand geen activiteit uitvoeren, woorden spreken of gedachten koesteren en conclusies trekken, die jouw nederigheid doen afnemen. Alleen wanneer onvervalste deemoed bestendig wordt, kan bhāgavata-prema zich manifesteren. Dit is de opvatting van alle grote heiligen..."

Lees verder... of ga naar Index Rays of The Harmonist

Herinneringen aan nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda
Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

31 dec 2021

Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Ik heb met pūjyapāda Vāmana Mahārāja bijna zestig jaar samengewoond en had de gelegenheid om hem van dichtbij te observeren en hem te leren kennen. Hij beschikte over alle kwaliteiten, die aan een Vaiṣṇava inherent zijn. Hij was van nature eenvoudig, ernstig, nederig, tolerant, liep over van guru-niṣṭhā en was bereid de Vaiṣṇavas te dienen..."

Lees verder... of ga naar Index Rays of The Harmonist

Jouw zoon is een dienaar van Kṛṣṇa

23 dec 2021

Bhaktisiddhanta door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Toen ik aankwam in het station, hoorde ik door de wil van Bhagavān, dat Totā ons heeft verlaten vertrokken. Je kende Totā als jouw zoon; hij is een dienaar van Kṛṣṇa. Hij kwam in het huis van een Vaiṣṇava en jullie als vader en moeder van een Vaiṣṇava hebben hem ten dienste gestaan. Hij kreeg zoveel dienstverlening als hij nodig had te aanvaarden en vertrok toen. Totā had van jullie beiden een lichaam gekregen, maar hij is een geestelijke ziel (jīvātmā) en een Vaiṣṇava. Zijn eeuwige plicht is dienstverlening aan Bhagavān..."


Lees verder... of ga naar Index Rays of The Harmonist

Jezus Christus is Jagad-guru

19 dec 2021

Bhaktisiddhanta door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Als iemand een dergelijke grote ziel uit het verleden als jagad-guru aanvaardt in dit geval Jezus Christus en hem in zijn voetspoor in het heden wil volgen en denkt, dat een mahānta-guru niet noodzakelijk is, is het de vraag tot op welke hoogte hij in staat zal zijn de gezichtspunten van Jezus op de juiste wijze te kunnen volgen..."


Lees verder... of ga naar Index Rays of The Harmonist

title=""